Close

Welkom bij ProTacts.

ProTacts verzorgt trainingen, opleidingen en seminars voor professionals binnen orde en veiligheid. Beveiliger, handhaver of andere hulpverlener? Bij ProTacts vindt u alles om uw deskundigheid of die van uw medewerkers te bevorderen. Daarbij is het werken op het eigen optimale prestatie niveau het uitgangspunt.

De first offender is ieder moment van de dag, zeven dagen in de week paraat. Zijn niveau zal altijd optimaal zijn. Dat vereist een andere vorm van trainen, van kennis vergaren, van deskundigheid bevorderen. Voor de professional is het leven trainen en trainen het leven.

Van het ene op het andere moment kan alles van het fysieke, mentale en de deskundigheid worden geëist.

ProTacts benaderd deze kwaliteiten vanuit de jarenlange kennis van de werkvloer getoetst aan verschillende wetenschappen.

De basis is vanuit wettelijke kaders werken aan doelgericht werken, op- en afschalen van inzet, stress reduceren, reflecteren en verbeteren.

Protacts biedt applicaties, seminars, workshops, wekelijkse trainingen, briefing, advisering voor:

  • Uniform diensten
  • Semioverheden
  • Particulieren
  • Bedrijfsleven


Optimale prestatie niveau behalen en behouden

“Ik voel me veilig als ik u zie!”

Dat is het enige dat voor mij als professional belangrijk is. Dat vereist heel veel. mindset, wetskennis, handelend optreden, pro-actieve werkstijl, deskundigheid bevorderen. Via ProTacts biedt u de mogelijkheid om u als professional te blijven ontwikkelen. Daarbij wordt gewerkt vanuit vier basisbegrippen:

  • Doelstelling
  • Principes
  • Techniek
  • Tactiek


Deze zijn afhankelijk van de situatie. Wie bent u? Waar bent u? Wat is het wettelijk kader waarbinnen u mag handelen? Wat is de gewenste uitkomst? Welke mogelijkheden zijn er wel en welke niet? Improviseren? Hoe kunt u uw fysieke mogelijkheden het beste inzetten? Hoe voorkomt u energie verspilling? Hoe gaat u om met de stress? Wat kan u helpen om na afloop te herstellen? Wat is uw ‘zachte steen’? Hoe leert u als persoon fysieke en mentale vaardigheden? Hoe kunt u deze vertalen naar de praktijk? Hoe voorkomt u blessures? Hoe behandelt u blessures? Levensreddend handelen, hoe en wat? Omstanders? Is er gevaar vanuit omstanders? Of lopen omstanders juist gevaar?

Heel veel en nog meer vragen die allemaal beantwoord worden.

U staat centraal bij iedere training, seminar, applicatie of opleiding van ProTacts