Visie ProTacts

Goed kunnen ingrijpen in gevaarlijke situaties vereist dat de mens zijn hoofd koel kan blijven houden, zichzelf onder controle heeft en daardoor de situatie kan controleren. Soms door een rustige uitstraling, een glimlach, de leiding nemen en begrip tonen. In andere gevallen zal zeer snel fysiek ingrijpen al dan niet met geweldsmiddelen noodzakelijk zijn. Dit vergt specifieke kennis, kunde en praktijkervaring.

Gevaarlijke situaties

Iedereen kan ze tegenkomen; situaties waarin acuut gevaar dreigt voor eigen of anders leven, eerbaarheid of welzijn. Kan men een gevaar voorkomen of eraan ontsnappen, dan heeft dat de voorkeur. Binnen bepaalde beroepen komt men sneller in aanraking met dit soort situaties. Er kan dan sprake zijn van een te nemen verantwoordelijkheid waardoor de situatie niet vermeden kan worden. De-escalatie van een dreigende situatie is essentieel

Hersenen gebruiken

Bij acuut gevaar gaan onze hersenen alle voorgaande relevante ervaringen af om te kijken of deze geschikt zijn voor het acute gevaar. Blijkt deze niet geschikt, dan plakken de hersenen daarop het etiket ‘ongeschikt’ en gaan door naar de volgende ervaring. Deze etiketten worden vooral door de amandelkern (amygdala) “geplakt”. Hiervoor gebruikt zij alle negatieve ervaringen uit het verleden.

OODA loop

De OODA loop is het basismodel dat door kolonel John Boyd werd ontworpen. Hij gaat uit van vier verschillende fasen tijdens een gevecht. Boyd was gevechtspiloot bij de US air force.