OODA Loop

De OODA loop is het basismodel dat door kolonel John Boyd werd ontworpen. Hij gaat uit van vier verschillende fasen tijdens een gevecht. Boyd was gevechtspiloot bij de US air force.Observe, waarnemen dat er gevaar dreigtOriëntation, herkennen en benoemen van het gevaarDecide, besluiten wat te doen om het gevaar te neutraliseren Act, handelen Orientation en Decide zijn nu net de gebieden van de amygdala en de neocortex. Wanneer hier teveel tijd wordt besteed wordt het gevaar niet gekeerd, maar een realiteit. First responders zullen graag de Orientation en Decide willen overslaan.

In levensbedreigende situaties is het vermijden van de Orientatie en Decide immers vaak doorslaggevend voor het resultaat. Dat mag voor de professional niet betekenen dat hij ongegrond kan handelen. Er moet een basis zijn die achteraf verklaring kan geven voor de handeling.De juiste training bestaat er onder andere uit dat over veel situaties en handelingen vooraf zeer diep is nagedacht, gefilosofeerd en een beslissing is genomen. Louter en alleen fysiek trainen is te kort doen aan de mens in de situatie en de verstrekkende gevolgen ervan.De combinatie van de bouwstenen met de operante conditionering, de achterliggende principes en de vooraf overdachte en genomen besluiten maakt het mogelijk om de OODA loop te doorbreken. Dit is de basis van Protacts.